Powrót

8 czerwca 2022 r. potwierdzony jako termin planowanego uruchomienia mechanizmu Flow-Based Market Coupling w regionie Core

31 maja 2022, 14:35

8 czerwca 2022 r. potwierdzony jako termin planowanego uruchomienia mechanizmu Flow-Based Market Coupling w regionie Core
Strony biorące udział w projekcie wdrożenia Flow-Based Market Coupling w regionie Core weszły w finalną fazę przygotowań do operacyjnego uruchomienia mechanizmu pozwalającego na łączenie rynków Day-Ahead w sposób oparty na rozpływach energii elektrycznej (Flow-Based Allocation).