Powrót

Aukcja dodatkowa na 4. kwartał roku dostaw 2022 została zakończona

16 marca 2021, 10:48

Aukcja dodatkowa na 4. kwartał roku dostaw 2022 została zakończona
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcja dodatkowa na 4. kwartał roku dostaw 2022 zakończyła się w rundzie 3.

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2020 r. poz. 247 z późn. zm.) wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia.

Jednocześnie informujemy, że aukcja dodatkowa na 1. kwartał roku dostaw 2022 nie zakończyła się i przebiega zgodnie z harmonogramem znajdującym się na stronie:

https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-1-kwartal-2022 - Aukcja dodatkowa na 1. kwartał 2022