Powrót

Biuro Alokacji zdolności przesyłowych rozpoczęło rejestrację użytkowników w ramach Procedury Alokacji ZPW dla Dnia Bieżącego

30 listopada 2010, 00:00

Biuro Alokacji zdolności przesyłowych rozpoczęło rejestrację użytkowników w ramach Procedury Alokacji ZPW dla Dnia Bieżącego
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z uruchomieniem 1 grudnia 2010 r. rynku dnia bieżącego wymiany międzysystemowej, w tym mechanizmu udostępniania zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej, Biuro Alokacji zdolności przesyłowych rozpoczęło procedurę rejestracji użytkowników.Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Biura Alokacji zdolności przesyłowych.