Powrót

Central European Day of Energy z udziałem przedstawicieli PSE

15 listopada 2018, 12:50

Central European Day of Energy z udziałem przedstawicieli PSE
Państwa Europy Centralnej osiągnęły ogromny postęp w zakresie współpracy przy wymianie energii elektrycznej – taki jest główny wniosek płynący z dyskusji w ramach Central European Day of Energy (CEDE). Spotkanie organizowane przez Central Europe Energy Partners i Dyrekcję Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej odbyło się 5 listopada w Brukseli. Wzięli w nim udział przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

CEDE to organizowane co roku spotkanie, którego celem jest przedstawienie opinii państw Europy Centralnej na zachodzące w ramach UE zmiany w obszarze energetyki. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była współpraca między państwami regionu w zakresie rynku energii elektrycznej oraz gazu.

Dyskusję otworzyli Leszek Jesień, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych i prezes CEEP, oraz Megan Richards, Dyrektor ds. Polityki Energetycznej w Dyrekcji Generalnej ds. Energii w Komisji Europejskiej. W dyskusji udział wzięli także m.in. Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. unii energetycznej oraz Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący komitetu ITRE. W ramach CEDE odbyła się także osobna debata o współpracy na rynku energii elektrycznej. Jednym z jej uczestników był Konrad Purchała, wicedyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej PSE.

Szczegółowa relacja z CEDE jest dostępna na stronie CEEP.