Powrót

Działania wyjaśniające przyczyn decouplingu, do którego doszło w ramach SDAC 10.05.2022 r.

11 maja 2022, 15:34

Działania wyjaśniające przyczyn decouplingu, do którego doszło w ramach SDAC 10.05.2022 r.

Market Coupling Steering Committee - Komitet właściwy dla Single Day Ahead Marekt Coupling (SDAC) i Single Intraday Market Coupling (SIDC) zainicjował działania w celu wyjaśnienia przyczyn decouplingu, do którego doszło w ramach SDAC 10.05.2022 r.

Pełna informacja w języku angielskim.