Powrót

ENTSO-E zaprasza na warsztaty regionalne dotyczące Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej i Regionalnych Planów Inwestycyjnych 2012

28 października 2011, 00:00

ENTSO-E zaprasza na warsztaty regionalne dotyczące Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej i Regionalnych Planów Inwestycyjnych 2012
ENTSO-E zaprasza na warsztaty regionalne na temat stanu przygotowań do następnej edycji Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej (TYNDP) i Regionalnych Planów Inwestycyjnych 2012 (RgIP 2012), które odbędą się w okresie od 29 listopada do 15 grudnia 2011 roku. Dokumenty te mają być opublikowane w czerwcu 2012 roku. Warsztaty będą koncentrować się na zaprezentowaniu metodyki tworzenia TYNDP i RgIP 2012 oraz wstępnych wyników analiz przeprowadzonych na poziomie regionalnym.

Celem tych warsztatów jest przedstawienie i omówienie TYNDP oraz RgIP 2012 wraz z  oceną projektów regionalnych o znaczeniu ogólnoeuropejskim, w tym:

 • Proces rozwoju TYNDP i RgIP 2012;
 • Najważniejsze wyzwania i specyfika rozwoju sieci w każdym regionie;
 • Identyfikacja i ocena wszystkich potencjalnych projektów o znaczeniu europejskim;
 • Wstępne wyniki prac grup regionalnych dla potrzeb TYNDP;
 • Planowana realizacja pakietów infrastruktury energetycznej.

Przed terminem każdego warsztatu zostanie opublikowana szczegółowa informacja.

Ponadto przewidziana jest sesja w ramach warsztatów grup regionalnych Baltic Sea oraz Continental South East poświęcona projektowi Kodeksu Sieci w związku z wymaganiami przyłączania wytwórców do sieci koncentrując się na:

 • Kodeksie Sieci w aspekcie jego rozwoju;
 • Stanie obecnym i planie prac nad rozwojem regulacji wymagań dla przyłączenia wytwórców do sieci;
 • Zakres Kodeksu Sieci dotyczący kwestii połączeń transgranicznych oraz kluczowych ich użytkowników;
 • Zastosowanym podejściu w analizie efektywności inwestycji.

Kalendarz warsztatów jest następujący:

 • Region Continental South West: Madryt, 29 listopada 2011 r.;
 • Region North Sea: Bruksela, 15 grudnia 2011 r.;
 • Region Continental Central South: Stuttgart, 7 grudnia 2011 r.;
 • Region Continental Central East: Praga, 5 grudnia 2011 r.;
 • Region Continental South East: Zagrzeb, 12 grudnia 2011 r.;
 • Region Baltic Sea: Sztokholm, 14 grudnia 2011 r.

Dalsze szczegóły, w tym programy warsztatów, zostaną opublikowane do 7 listopada.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach proszone są o rejestrację drogą elektroniczną poprzez przesłanie maila do dnia 21 listopada 2011 r. na adres tle@entsoe.eu (Thanh Thanh-Le Thi), podając imię i nazwisko, dane kontaktowe, nazwę firmy/organizacji oraz region, w którego warsztacie chcą uczestniczyć.

Zaproszenie w języku angielskim zostało umieszczone na stronie ENTSO-E (www.entsoe.eu).

Bruksela, dnia 21.10.2011 r.