Powrót

Informacja o zamieszczeniu odpowiedzi na pytania dotyczące uściślenia wymagań określonych w "Wytycznych odnośnie zasad oceny stanu technicznego stacji i linii elektroenergetycznych"

4 listopada 2011, 00:00

Informacja o zamieszczeniu odpowiedzi na pytania dotyczące uściślenia wymagań określonych w "Wytycznych odnośnie zasad oceny stanu technicznego stacji i linii elektroenergetycznych"
PSE Operator S.A. uprzejmie informuje, że w zakładce dokumenty zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania dotyczące uściślenia wymagań określonych w "Wytycznych odnośnie zasad oceny stanu technicznego stacji i linii elektroenergetycznych".