Powrót

Informacja OSP na temat decyzji ACER ws. metod dotyczących procesu alokacji rynkowej międzyobszarowych zdolności przesyłowych do celów wymiany mocy bilansującej dla CCR Hansa oraz CCR Core

24 września 2021, 10:55

Informacja OSP na temat decyzji ACER ws. metod dotyczących procesu alokacji rynkowej międzyobszarowych zdolności przesyłowych do celów wymiany mocy bilansującej dla CCR Hansa oraz CCR Core
Na podstawie art. 41 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: Rozporządzenie (UE) 2017/2195) operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych z regionów wyznaczania zdolności przesyłowych: Baltic (dalej: CCR Baltic) oraz Core (dalej: CCR Core) opracowali i przedłożyli do zatwierdzenia, odpowiednio przez krajowe organy regulacyjne CCR Baltic i CCR Core, metody dotyczące procesu alokacji rynkowej międzyobszarowych zdolności przesyłowych do celów wymiany mocy bilansującej (dalej: MB CZCA) dla CCR Baltic oraz CCR Core.

Prezes URE działając w uzgodnieniu z krajowymi organami regulacji z odpowiednich CCR-ów, wezwał do przedłożenia do zatwierdzenia zmienionych MB CZCA dla obu CCR. PSE S.A. odpowiedziały na wezwania przedkładając, opracowane we współpracy z OSP zmienione MB CZCA dla CCR Baltic oraz CCR Core, które uwzględniały zmiany wskazane w wezwaniach.

Z powodu braku osiągnięcia porozumienia przez organy regulacyjne CCR Baltic oraz CCR Core, przekazały one zmienione MB CZCA do zatwierdzenia przez ACER. 

W dniu 13 sierpnia 2021 r. ACER podjęła decyzje: nr 10/2021 oraz 11/2021 w sprawie zatwierdzenia MB CZCA, odpowiednio dla CCR Baltic oraz CCR Core.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 7 Rozporządzenia (UE) 2017/2195, niniejszym publikują treść ww. decyzji.