Powrót

Informacja OSP na temat decyzji URE ws. dodatkowych właściwości FCR

13 kwietnia 2021, 14:38

Informacja OSP na temat decyzji URE ws. dodatkowych właściwości FCR
Na podstawie art. 118 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (UE) 2017/1485 wszyscy operatorzy systemów przesyłowych (dalej: OSP) z każdego obszaru synchronicznego zostali zobowiązani, w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie Rozporządzenia (UE) 2017/1485, do opracowania wspólnej propozycji dotyczącej dodatkowych właściwości Rezerwy utrzymania częstotliwości (z ang. Frequency containment reserves - FCR), zgodnie z art. 154 ust. 2 (dalej: AP FCR).

OSP uzgodnili propozycję AP FRC. W dniu 22 marca 2019 r. PSE S.A. przedłożyły propozycję AP FCR do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) w celu jej zatwierdzenia. W  dniu 1 kwietnia 2021 r. Prezes URE podjął decyzję zatwierdzającą AP FCR.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 8 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2017/1485, niniejszym publikują treść ww. decyzji.

 

Pliki do pobrania:

Decyzja Prezesa URE ws. AP FCR