Powrót

Informacja OSP na temat decyzji URE ws. zmiany metody wyznaczania długoterminowych zdolności przesyłowych CCR Hansa

26 października 2021, 14:18

Informacja OSP na temat decyzji URE ws. zmiany metody wyznaczania długoterminowych zdolności przesyłowych CCR Hansa
Na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/1719 wszyscy operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa (dalej: CCR Hansa) zostali zobowiązani do opracowania metody wyznaczania długoterminowych zdolności przesyłowych w CCR Hansa (dalej: Dokument).

W dniu 18 czerwca 2019 r. PSE S.A., jako OSP na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, działając zgodnie z art. 4 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/1719, przedłożyły Dokument do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE). W dniu 18 grudnia 2020 r., Prezes URE decyzją DRR.WRE.744.16.2020.MZS zatwierdził Dokument.

W związku z wydaniem przez Komisję Europejską deacyzji nr 2020/2123 o odstępstwie ws. Flak Common Grid Solution, OSP CCR Hansa przygotowali aktualizację Dokumentu. PSE S.A. działając zgodnie z art. 4 ust.7 lit. a) w dniu 31 marca 2021 r. przedłożyły do Prezesa URE wniosek o zmianę decyzji w sprawie zatwierdzenia Dokumentu. Prezes URE w dniu 12 października 2021 r. wydał decyzję znak DRR.WAR.744.7.2021.BPe zatwierdzającą zmieniony Dokument.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 6 Rozporządzenia (UE) 2016/1719, niniejszym publikują treść ww. decyzji.

 

Pliki do pobrania:

Decyzja Prezesa URE ws. LT CCM Hansa