Powrót

Informacja OSP na temat decyzji URE ws. zmiany ram wdrażania dla europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych

22 października 2021, 11:21

Informacja OSP na temat decyzji URE ws. zmiany ram wdrażania dla europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych
Na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2017/2195 wszyscy operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) przeprowadzający proces zastępowania rezerw zostali zobowiązani do opracowania propozycji ram wdrażania dla europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych. Dokument został przyjęty przez wszystkich OSP uczestniczących w projekcie TERRE pod nazwą: „Propozycja wszystkich operatorów systemów przesyłowych przeprowadzających proces zastępowania rezerw dotycząca ram wdrażania wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych zgodnie z art.19 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania” (dalej: Dokument).

W dniu 18 czerwca 2018 r. PSE S.A., jako OSP na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, działając zgodnie z art. 5 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2017/2195, przedłożyły Dokument do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE). W dniu 21 grudnia 2018 r., Prezes URE decyzją DRR.WRE.7128.16.2018.ŁW zatwierdził Dokument.

OSP prowadzący proces zastępowania rezerw zadecydowali o konieczności dokonania zmian i opracowali zmieniony Dokument. Określał on projekt, wymagania funkcjonalne, zasady zarządzania i podział kosztów związany z platformą wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych. Ponadto zawierał propozycję ustanowienia podmiotu mającego wykonywać funkcje określone w Dokumencie oraz zasady aktywacji ofert w przeciwnych kierunkach oraz możliwości regulacji przepływu na połączeniu międzysystemowym.

PSE S.A., działając zgodnie z art. 6 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2017/2195, przedłożyły zmieniony Dokument do zatwierdzenia przez Prezesa URE. W dniu 15 października 2021 r., Prezes URE decyzją DRR.WRE.744.10.2021.ŁW zatwierdził zmieniony Dokument.

 

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 7 Rozporządzenia (UE) 2017/2195, niniejszym publikują treść ww. decyzji.

 

Pliki do pobrania:

Decyzja Prezesa URE ws. zmiany RRIF