Powrót

Informacja ws. darowizn

17 lutego 2014, 00:00

Informacja ws. darowizn

W związku z nieprawdziwymi informacjami, jakie zostały przekazane podczas konferencji prasowej posłów jednego z ugrupowań politycznych, informuję że:

Zasady przyznawania darowizn w PSE S.A. są bardzo przejrzyste, oparte o dwustopniowy system opiniowana. Wpływające wnioski są szczegółowo analizowane, zanim rekomendacje dotyczące przekazania zostaną przedstawione władzom spółki. Łączna wysokość wszystkich darowizn przekazanych przez Spółkę na różne cele w latach 2012-2013 wyniosła odpowiednio ok. 40 tys. zł i 65 tys. zł.PSE  S.A. przyznały dla Caritasu Diecezji Ełckiej darowiznę finansową w wysokości 50 tyś złotych. Decyzja została podjęta w grudniu 2013 roku, darowizna została faktycznie przekazana w lutym 2014 r. Darowizna ta jest przeznaczona na wsparcie Domu Samotnej Matki, który znajduje się na terenie gminy Ełk. Jest to placówka, do której każdego roku zgłasza się wiele kobiet z dziećmi lub w ciąży nie posiadających dachu nad głową lub szukających schronienia przed przemocą domową.

W 2013 roku wsparcie w wysokości 100 tys. zł na rzecz Domu Samotnej Matki przekazała też spółka LitPol Link – spółka odpowiedzialna za projekt połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa w obszarze międzynarodowym (operatorzy systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy posiadają po 50% udziałów w Spółce).

Wspieranie tego typu inicjatyw jest elementem realizacji strategii Zrównoważonego Rozwoju w  obszarze zaangażowania społecznego Spółki.

Nieprawdziwe są rozpowszechniane w ostatnich dniach informacje, sugerujące że PSE pozyskuje przychylność dla budowy połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa poprzez wspieranie Domu Samotnej Matki w Ełku, zamiast prowadzić bezpośrednie rozmowy z właścicielami gruntów położonych przy trasie linii. Przedstawiciele PSE wielokrotnie spotykali się z mieszkańcami, władzami gmin. Zgodę na ustanowienie służebności przesyłu wyraziła zdecydowana większość mieszkańców (pomimo, że niektórzy z nich również podpisywali się pod protestami). Cały czas prowadzone są rozmowy i spotkania z właścicielami gruntów w celu uzyskania konsensusu. Jednocześnie prowadzone są procedury administracyjne przewidziane przepisami prawa.

Beata Jarosz
Rzecznik Prasowy