Powrót

Informacje dotyczące procesu rejestracji Partnerów Biznesowych (AKTUALIZACJA)

10 grudnia 2020, 16:10

Informacje dotyczące procesu rejestracji Partnerów Biznesowych (AKTUALIZACJA)

W związku z zakończeniem próbnej eksploatacji Portalu Partnera Biznesowego (PPB) i Portalu Wymiany Danych Planistycznych (PWDP), poniżej prezentujemy zaktualizowane informacje, w odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w trakcie rejestracji Partnerów Biznesowych (PB):

A. Załącznik nr 1 do Regulaminu:

 • Upoważnienie do pełnienia roli Administratora Bezpieczeństwa Partnera Biznesowego oraz Upoważnienie do akceptacji Regulaminu w imieniu Partnera Biznesowego powinno zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania PB zgodnie z KRS.
 • W przypadku podpisu elektronicznego można korzystać wyłącznie z kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 • Oświadczenie o akceptacji Regulaminu powinno być podpisane przez Administratora Bezpieczeństwa Partnera Biznesowego.

B. Załącznik nr 2 do Regulaminu:

 • Załącznik 2 do Regulaminu nie wymaga podpisu.
 • Dla każdego z portali osobno (PPB i PWDP) należy wskazać uprawnienia, które mają zostać nadane poszczególnym Użytkownikom – np.:
  • Jan Kowalski – ABPB (PPB),
  • Jan Kowalski – Zgłaszanie danych … (PWDP),
  • Jan Kowalski – Podgląd danych … (PWDP), itd.
 • Numer NIP dotyczy PB, nie zaś poszczególnych Użytkowników.
 • Adresy e-mail na liście Użytkowników powinny być wpisywane małymi literami – ma to znaczenie w procesie rejestracji konta i logowania w PPB.
 • Adres e-mail danego Użytkownika musi być indywidualny (nie może być wspólny dla wielu Użytkowników) – jest on wymagany przy rejestracji konta i logowaniu w PPB.
 • Nie jest akceptowany numer telefonu stacjonarnego – wymagany jest numer telefonu komórkowego, na który będzie przychodziło hasło SMS niezbędne w procesie rejestracji konta oraz logowania i ewentualnej zmiany hasła w PPB.
 • Jeden numer telefonu komórkowego może być przypisany do wielu Użytkowników – natomiast trzeba mieć do tego telefonu dostęp w trakcie rejestracji konta oraz logowania i ew. zmiany hasła w PPB.
 • Błędne podanie numeru telefonu komórkowego uniemożliwia rejestrację konta oraz zalogowanie się i zmianę hasła w PPB.

C. Kwestie ogólne:

 • Dokumenty zawarte w Załączniku nr 1 i 2 powinny zostać przesłane na adres e-mail: ppb@pse.pl, jako spakowane i opatrzone hasłem przesłanym w wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego: 0 695 668 585.
 • Należy pamiętać o uzupełnieniu wszystkich pozycji w dokumentach zawartych w Załączniku 1 do Regulaminu.
 • W przypadku:
  • negatywnej weryfikacji przesłanych dokumentów do ABPB wysyłamy zwrotną wiadomość z prośbą o wyjaśnienia lub uzupełnienie;
  • poprawnej weryfikacji przesłanych dokumentów do ABPB NIE wysyłamy wiadomości.
 • W procesie aktywacji konta i logowania do PPB sugerujemy korzystanie z przeglądarek: Microsoft Edge, Mozilla Firefox lub Google Chrome – użycie innej przeglądarki nie gwarantuje możliwości aktywacji konta i zalogowania się do PPB.
 • Z uwagi na kwestie bezpieczeństwa wprowadzone w niektórych firmach, aktywacja konta / zalogowanie do PPB poprzez sieć VPN może być niemożliwe – w takiej sytuacji prosimy skontaktować się z Państwa działem IT.
 • Link aktywacyjny ma ważność 3 dni od momentu wysłania – po tym terminie należy wysłać na adres e-mail: ppb@pse.pl prośbę o przesłanie nowego linku aktywacyjnego.
 • Podręczniki użytkownika PPB i PWDP dostępne są pod adresem: https://www.pse.pl/portal-partnera-biznesowego/regulamin.
 • Po rejestracji konta, w przypadku problemów z zalogowaniem do PPB, w pierwszej kolejności sugerujemy zmianę hasła, tzn.:
  • prosimy wejść na stronę: https://ppb.pse.pl,
  • zalogować się przy użyciu adresu e-mail wpisanego małymi literami: imie.nazwisko@xxxx.pl,
  • przejść do opcji zmiana hasła: „Zapomniałeś hasła”,
  • poczekać na wiadomość e-mail zawierającą link do zmiany hasła,
  • kliknąć na otrzymamy link i ustanowić nowe hasło dokonując autoryzacji za pośrednictwem otrzymanej wiadomości SMS (1),
  • zalogować się przy użyciu adresu e-mail wpisanego małymi literami: imie.nazwisko@xxxx.pl oraz nowego hasła, dokonując autoryzacji za pośrednictwem otrzymanej wiadomości SMS (2).

Ewentualne pytania dotyczące funkcjonowania poszczególnych portali prosimy kierować na adresy e-mail: