Powrót

Zaktualizowano kolejne standardy techniczne w PSE

16 lutego 2021, 12:58

Zaktualizowano kolejne standardy techniczne w PSE
Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne.

„Zasady ochrony od przepięć i koordynacja izolacji linii i stacji elektroenergetycznych PSE S.A.” (link do pobrania)

Zaktualizowany dokument, obowiązujący w spółce, stanowi zbiór wymagań dot. wyboru sposoby uziemienia punktu neutralnego sieci, doboru i instalowania oraz rozmieszczania ograniczników przepięć z tlenków metali do ograniczania przepięć, a także wyboru znormalizowanych poziomów izolacji chronionych urządzeń.

Specyfikacja stanowi nową specyfikację.
 

„Linie kablowe 110 kV” (link do pobrania)  oraz „Linie kablowe 110 kV Załącznik 1 Kable elektroenergetyczne i osprzęt kablowy 110 kV” (link do pobrania)

Zaktualizowane dokumenty określają wymagania techniczne w zakresie linii kablowych 110 kV, kabli elektroenergetycznych, podstawowego osprzętu kablowego oraz kabli światłowodowych układanych wraz z linią kablową.

Specyfikacje zastępują odpowiednio specyfikację dotychczas stosowaną dot. Linii kablowej 110 kV.

 

Wszystkie standardy techniczne dostępne są na www.pse.pl/dokumenty w kategorii „Standardy Sieci Przesyłowej”.