Powrót

Koncesja PSE S.A. na przesyłanie energii elektrycznej przedłużona do końca 2030 roku

4 czerwca 2013, 00:00

Koncesja PSE S.A. na przesyłanie energii elektrycznej przedłużona do końca 2030 roku
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją nr PEE/272-ZTO/4988/W/DRE/2013/BT z dnia 28 maja 2013 roku, przedłużył Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. termin ważności koncesji na przesyłanie energii elektrycznej, na okres do dnia 31 grudnia 2030 roku.

Przy ustalaniu okresu obowiązywania koncesji, Prezes URE uwzględnił horyzont czasowy „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”, w którym określono prognozy rozwoju sytuacji energetycznej w Polsce na najbliższe kilkanaście lat.

Wydanie koncesji dla PSE oznacza, że spółka spełnia warunki określone w ustawie Prawo energetyczne, co gwarantuje prawidłowe wykonywanie działalności w zakresie przesyłania energii elektrycznej – podkreślił Henryk Majchrzak, prezes zarządu PSE.