Powrót

Konsultacje projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu rynku mocy

8 października 2020, 16:11

Konsultacje projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu rynku mocy
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247 z późn. zm.) w dniu 8 października 2020 r. rozpoczęły konsultacje zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020.

Szczegółowe informacje nt. konsultacji znajdują się pod adresem: https://www.pse.pl/-/projekt-karty-aktualizacji-nr-rrm-z-2-2020-regulaminu-rynku-mocy

Uwagi do projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu rynku mocy można składać do dnia 22 października 2020 r. na adres rynek.mocy@pse.pl.

Dokumenty do pobrania: