Powrót

Konsultacje projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/4/2021 Regulaminu rynku mocy

16 września 2021, 16:57

Konsultacje projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/4/2021 Regulaminu rynku mocy
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247 z późn. zm.) w dniu 16 września 2021 r. rozpoczęły konsultacje zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/4/2021.

Szczegółowe informacje nt. konsultacji znajdują się pod adresem https://www.pse.pl/konsultacje-aktywne/projekt-karty-aktualizacji-nr-rrm/z/4/2021-regulaminu-rynku-mocy

Uwagi do projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/4/2021 Regulaminu rynku mocy można składać do dnia 30 września 2021 r. na adres rynek.mocy@pse.pl.

Dokumenty do pobrania: