Powrót

KSE pracuje stabilnie, marginesy bezpieczeństwa są zachowane

22 maja 2021, 13:48

KSE pracuje stabilnie, marginesy bezpieczeństwa są zachowane
W związku z pożarem na terenie kompleksu Bełchatów oraz potencjalną potrzebą odstawienia bloku 14, PSE informują, że nie spowoduje to ryzyka dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
System pracuje stabilnie z zachowaniem odpowiednich marginesów bezpieczeństwa.