Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Lokalne inicjatywy społeczne dostaną wsparcie od Polskich Sieci Elektroenergetycznych

19 kwietnia 2024, 09:09

Lokalne inicjatywy społeczne dostaną wsparcie od Polskich Sieci Elektroenergetycznych
W VI edycji programu grantowego PSE “Wzmocnij Swoje Otoczenie” dofinansowanych zostanie 247 lokalnych projektów o łącznej wartości 5,75 mln zł, które poprawią jakość życia mieszkańców.

Program grantowy Wzmocnij Swoje Otoczenie wspiera oddolne inicjatywy społeczne w sześciu obszarach: zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji, ochrony zwierząt, rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej i środowiska naturalnego. Środki z programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” pozwalają lokalnym liderom, działaczom i aktywistom realizować projekty, które odpowiadają na lokalne potrzeby i podnoszą jakość życia mieszkańców.

Z programu grantowego „Wzmocnij Swoje Otoczenie” od kilku lat korzystają mieszkańcy gmin, na terenie których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę.

Zainteresowanie uczestnictwem w programie rośnie z roku na rok, co pokazuje, że potrzeby mieszkańców wsi i miasteczek w zakresie wsparcia inicjatyw społecznych są nadal bardzo duże. W tym roku do organizatora programu trafiła rekordowa liczba 1800 wniosków. O wsparcie w wysokości do 24 tys. zł na każdy projekt aplikowały urzędy gmin, szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodki kultury i sportu, fundacje i stowarzyszenia oraz ochotnicze straże pożarne.

Wśród 247 projektów, które otrzymają granty, najwięcej dotyczy zmian w przestrzeni publicznej: zagospodarowania terenów zielonych, budowy placów zabaw czy siłowni plenerowych oraz modernizacji infrastruktury szkolnej, sportowej czy przeznaczonej na rozwój kultury i aktywizację mieszkańców.

Podobnie jak w poprzednich edycjach wsparcie otrzymają także projekty związane z ochroną środowiska czy bezpieczeństwem, np. zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych czy dostępnych dla mieszkańców defibrylatorów AED. Pełna lista laureatów oraz więcej informacji o programie na www.wzmocnijotoczenie.pl.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zarządzają prawie 16 tys. km linii przesyłowych najwyższych napięć oraz są obecne ze swoją infrastrukturą w ponad tysiącu gmin w całej Polsce.