Powrót

Mechanizm Interim Coupling zostanie wprowadzony do końca przyszłego roku

17 grudnia 2019, 08:46

Mechanizm Interim Coupling zostanie wprowadzony do końca przyszłego roku
NEMO (1) oraz operatorzy systemów przesyłowych w Austrii, Niemczech, Polsce i państwach 4M Market Coupling (4M MC – Czechy, Węgry, Rumunia i Słowacja) ogłosili, że obszar 4M MC zostanie włączony do mechanizmu Multi Regional Coupling (MRC) do końca 2020 roku. Oznacza to zakończenie fazy przygotowawczej projektu DE-AT-PL-4M MC - zwanego tymczasowym łączeniem rynków (Interim Coupling) - i rozpoczęcie jego wdrożenia.

Celem projektu jest połączenie obszaru 4M MC z europejskim obszarem MRC poprzez wprowadzenie alokacji zdolności przesyłowych typu implicit opartej na metodzie NTC (2) na sześciu granicach (PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT). Realizacja projektu będzie oznaczać wdrożenie mechanizmu Jednolitego Łączenia Rynków Dnia Następnego (Single Day-Ahead Coupling tzw. SDAC) w 23 państwach Europy.

Organy regulacyjne państw zaangażowanych w projekt 6 listopada w czasie oficjalnego spotkania z zadowoleniem przyjęły dotychczasowe działania NEMO i operatorów oraz wyraziły poparcie dla ich kontynuacji. Regulatorzy docenili synergię wynikającą z realizacji projektu Interim Coupling. Wprowadzenie tego mechanizmu przyczyni się do wprowadzenia rozwiązania docelowego, którym jest mechanizm łączenia rynków oparty na metodzie Flow-Based Allocation w regionie Core (3).

Odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące wyznaczania zdolności przesyłowych są dostępne tutaj.

 1.  Nominated Electricity Market Operator (NEMO) – Nominowani Operatorzy Rynku Energii. Są to podmioty wyznaczone do wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem rynków dnia następnego i dnia bieżącego w Unii Europejskiej (funkcja jest przeważnie pełniona przez giełdy energii).

 2.  Net Transfer Capacity – metoda wyznaczania zdolności przesyłowych na granicach oparta na ich bilateralnym uzgadnianiu przez sąsiadujących operatorów sieci przesyłowych. Na ich podstawie przeprowadzane są aukcje na giełdach energii elektrycznej.

3. Region Core obejmuje granice między poniższymi państwami: Austrią, Belgią, Chorwacją, Czechami, Francją, Niemcami, Węgrami, Luksemburgiem, Holandią, Polską, Rumunią, Słowacją i Słowenią.

Komunikat w języku angielskim jest dostępny tutaj.