Powrót

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PSE-Operator S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o wartość 100% akcji Spółek Obszarowych

11 sierpnia 2008, 00:00

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PSE-Operator S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o wartość 100% akcji Spółek Obszarowych
W dniu 6 sierpnia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PSE-Operator S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o wartość 100% akcji Spółek Obszarowych tj.:
  • Polskie Sieci Elektroenergetyczne-CENTRUM S.A.,
  • Polskie Sieci Elektroenergetyczne-WSCHÓD S.A.,
  • Polskie Sieci Elektroenergetyczne-POŁUDNIE S.A.,
  • Polskie Sieci Elektroenergetyczne-ZACHÓD S.A.,
  • Polskie Sieci Elektroenergetyczne-PÓŁNOC S.A.

W imieniu Skarbu Państwa przewodniczącym NZW był pan minister Jan Bury. Kapitał zakładowy PSE-Operator S.A. po podwyższeniu wynosi 9.458.073.000,00 PLN.

W dniu 7 sierpnia 2008 roku w siedzibie MSP została podpisana umowa objęcia przez MSP emisji akcji serii „D”  w podwyższonym kapitale zakładowym PSE-Operator S.A. i jednocześnie MSP przekazało PSE-Operator S.A. akcje pięciu Spółek Obszarowych.   Umowę ze strony MSP podpisał pan Minister Jan Bury, a ze strony PSE-Operator S.A. pani Prezes Stefania Kasprzyk i członek Zarządu pan Wiesław Protasewicz.

Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga jeszcze zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.