Powrót

Nowe standardy techniczne

24 maja 2018, 14:05

Nowe standardy techniczne
Komitet standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania nowe standardy techniczne, które obowiązują od 23 maja 2018 r.

Nowe specyfikacje w obszarze jednostek transformatorowych, które zastępują odpowiednio specyfikacje dotychczas stosowane:

  • Standardowa specyfikacja techniczna autotransformatory 220/110kV, 400/220kV, 400/110kV wymagania konstrukcyjne, eksploatacyjne i próby
  • Standardowa specyfikacja techniczna autotransformatora 500/500/50MVA, 400/220kV, 410kV/245kV±10%/15,75kV podstawowe wymagania techniczne
  • Standardowa specyfikacja techniczna autotransformatora 450/450/50MVA, 400/110kV, 410kV±11,6%/123kV/15,75kV podstawowe wymagania techniczne
  • Standardowa specyfikacja techniczna autotransformatora 330/330/50MVA, 400/110kV, 410kV±11,6%/123kV/15,75kV podstawowe wymagania techniczne
  • Standardowa specyfikacja techniczna autotransformatora 275/275/50MVA, 220/110kV, 230kV±10%/120kV/15,75kV podstawowe wymagania techniczne

Specyfikacja zawierająca podstawowe wymagania techniczne, jakie musi spełniać trójfazowy olejowy autotransformator 160MVA, 220/110kV:

  • Standardowa specyfikacja techniczna autotransformatora 160/160/16mva, 220/110kv, 230kv±10%/120kv/15,75kv podstawowe wymagania techniczne

Nowa specyfikacja zastępująca dotychczasową stosowaną w obszarze modułowych pól rozdzielczych MTS. Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie wymagań umożliwiających zastosowanie modułowych pól rozdzielczych MTS w sieci 400kV:

  • Modułowe pola rozdzielcze MTS do sieci 110kV, 220kV i 400kV

Nowopowstały dokument, który uszczegóławia wymagania Specyfikacji technicznej dla rozdzielnic GIS w zakresie dopuszczenia do stosowania spawanych obudów przedziałów rozdzielnic GIS, a także tych odnośnie kontroli jakości takich obudów:

  • Suplement do standardowej specyfikacji technicznej PSE-ST.GIS110_220_400kV/2015-wymagania techniczne dla spawanych i odlewanych obudów przedziałów rozdzielnic GIS do sieci 110kV, 220kV i 400kV

Specyfikacja zastępująca dotychczas stosowaną w obszarze Specyfikacji funkcjonalnych teleinformatyki:

  • Standard architektury sieci IP na stacjach elektroenergetycznych PSE

Nowopowstały dokument, który zawiera standardowe wymagania funkcjonalne i techniczne dla realizacji Systemów chłodu technologicznego w stacjach elektroenergetycznych, centrach przetwarzania danych, węzłach sieci transmisji danych oraz innych pomieszczeniach, dla których zachodzi konieczność zapewnienia chłodu o odpowiednim poziomie dostępności. Dokument zawiera standardowe wymagania dla Systemu klimatyzacji komfortu stosowanego w pomieszczeniach przeznaczonych dla pobytu ludzi w stacjach elektroenergetycznych i centrach przetwarzania danych:

  • System chłodu technologicznego

 

Wszystkie aktualne specyfikacje są dostępne w katalogu „Standardy sieci przesyłowej” na https://www.pse.pl/dokumenty: