Powrót

Nowy członek Zarządu

4 sierpnia 2008, 00:00

Nowy członek Zarządu
Rada Nadzorcza PSE-Operator S.A. w dniu 1 sierpnia br. powołała do składu Zarządu Spółki p. Ryszarda Pacławskiego na członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu, któremu powierzone zostały obowiązki w obszarze komunikacji korporacyjnej.