Powrót

Obowiązujący proces rejestracji konta Administratora Bezpieczeństwa Partnera Biznesowego

22 czerwca 2021, 10:24

Obowiązujący proces rejestracji konta Administratora Bezpieczeństwa Partnera Biznesowego
W związku ze zmianami wprowadzonymi do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu Partnera Biznesowego (komunikat z 30.04.2021), uległ zmianie proces rejestracji konta Administratora Bezpieczeństwa Partnera Biznesowego (ABPB).

Aktualnie obowiązujący proces rejestracji konta ABPB jest opisany w Podręczniku Użytkownika Portalu Partnera Biznesowego.

 

Niżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tego procesu. Prosimy zapoznać się z nimi przez rozpoczęciem rejestracji konta.

Wskazówki dotyczące dokumentów do wypełnienia:

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 • Upoważnienie do pełnienia roli Administratora Bezpieczeństwa Partnera Biznesowego oraz Upoważnienie do akceptacji Regulaminu w imieniu Partnera Biznesowego powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Partnera Biznesowego (PB) zgodnie z KRS.
 • W przypadku podpisu elektronicznego można korzystać wyłącznie z kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 • Oświadczenie o akceptacji Regulaminu powinno być podpisane przez Administratora Bezpieczeństwa Partnera Biznesowego (ABPB).
 • W przypadku podpisu elektronicznego można korzystać wyłącznie z kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

Wskazówki dotyczące kwestii ogólnych:

 • Dokumenty zawarte w Załączniku nr 1 i 2 powinny zostać przesłane przez osobę upoważnioną przez PB do pełnienia roli ABPB na adres e-mail: ppb@pse.pl, jako spakowane i opatrzone hasłem przesłanym w wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego: 0 695 668 585.
 • Należy pamiętać o uzupełnieniu wszystkich pozycji w dokumentach zawartych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 • W przypadku:
 • negatywnej weryfikacji dokumentów przesłanych przez ABPB, na adres e-mail ABPB wysyłana jest zwrotna wiadomość z prośbą o wyjaśnienia lub uzupełnienie,
 • poprawnej weryfikacji dokumentów przesłanych przez ABPB, na adres e-mail ABPB lub na wskazany przez niego numer telefonu komórkowego  wysyłany jest kod rejestracyjny niezbędny w procesie rejestracji konta.
 • Rejestracja konta ABPB:
 • należy wejść na stronę: https://ppb.pse.pl,
 • przejść do opcji zarejestruj konto,
 • uzupełnić formularz, w tym podać: służbowy adres e-mail, telefon komórkowy oraz otrzymany kod rejestracyjny,
 • poczekać na wiadomość e-mail zawierającą link do aktywacji konta,
 • otworzyć otrzymany link i aktywować konto dokonując autoryzacji za pośrednictwem otrzymanej wiadomości SMS (1),
 • kliknąć w opcję ustaw hasło, wpisać adres e-mail i poczekać na wiadomość e-mail zawierającą link do zmiany hasła,
 • otworzyć otrzymany link i ustawić hasło dla konta dokonując autoryzacji za pośrednictwem otrzymanej wiadomości SMS (2),
 • Po samodzielnej rejestracji konta Użytkownik ubiegający się o nadanie uprawnień ABPB wysyła potwierdzenie na adres: ppb@pse.pl.
 • Usługodawca nadaje Użytkownikowi uprawnienia ABPB.
 • ABPB generuje i udostępnia kody rejestracyjne innym Użytkownikom PB rejestrującym konta w aplikacji PPB oraz zarządza ich uprawnieniami dostępowymi.
 • W procesie aktywacji konta i logowania do PPB sugerujemy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek: Microsoft Edge, Mozilla Firefox lub Google Chrome – użycie innej przeglądarki nie gwarantuje możliwości aktywacji konta i zalogowania się do PPB.
 • Z uwagi na kwestie bezpieczeństwa wprowadzone w niektórych firmach, aktywacja konta / zalogowanie do PPB poprzez sieć VPN może być niemożliwe – w takiej sytuacji prosimy skontaktować się z Państwa działem IT.
 • Link aktywacyjny ma ważność 10 dni od momentu wysłania – po tym terminie należy ponownie przejść procedurę samodzielnej rejestracji konta.
 • Podręczniki użytkownika PPB i PWDP dostępne są pod adresem: 
  https://www.pse.pl/portal-partnera-biznesowego/regulamin.
 • Po rejestracji konta, w przypadku problemów z zalogowaniem do PPB, w pierwszej kolejności sugerujemy zmianę hasła, tzn.:
  • prosimy wejść na stronę: https://ppb.pse.pl,
  • zalogować się przy użyciu adresu e-mail wpisanego małymi literami: imie.nazwisko@xxxx.pl,
  • przejść do opcji zmiana hasła: „Zapomniałeś hasła”,
  • poczekać na wiadomość e-mail zawierającą link do zmiany hasła,
  • otworzyć otrzymamy link i ustanowić nowe hasło dokonując autoryzacji za pośrednictwem otrzymanej wiadomości SMS (1),
  • zalogować się przy użyciu adresu e-mail wpisanego małymi literami: imie.nazwisko@xxxx.pl oraz nowego hasła, dokonując autoryzacji za pośrednictwem otrzymanej wiadomości SMS (2).

Ewentualne pytania dotyczące funkcjonowania poszczególnych portali prosimy kierować na adresy
e-mail: