Powrót

Operatorzy elektroenergetycznych systemów przesyłowych powołali nowe stowarzyszenie dla wzmocnienia współpracy na rynku europejskim

23 grudnia 2008, 00:00

Operatorzy elektroenergetycznych systemów przesyłowych powołali nowe stowarzyszenie dla wzmocnienia współpracy na rynku europejskim
Prezesi zarządów 42 europejskich operatorów elektroenergetycznych systemów przesyłowych z 34 krajów spotkali się 19 grudnia w Brukseli, aby powołać do życia nowe stowarzyszenie - Europejską Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Elektroenergetycznych (European Network of Transmission System Operators for Electricity - ENTSO-E). Wydarzenie to stanowi istotny krok dla środowiska operatów i ich uczestnictwa w niezawodnych i efektywnych paneuropejskich i regionalnych rynkach przed wprowadzeniem trzeciego pakietu ustaw dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej Unii Europejskiej.

Małgorzata Klawe z PSE Operator S.A. została wybrana wiceprezesem zarządu nowego stowarzyszenia. Utworzenie ENTSO-E jeszcze bardziej wzmocni współpracę operatorów w kluczowych obszarach, jak tworzenie kodeksów dotyczących spraw technicznych i rynkowych, koordynacja pracy systemów i rozwój sieci. Celem organizacji jest uzyskanie pełniejszej integracji europejskiego rynku energii elektrycznej, budowa stabilnego otoczenia rynkowego oraz zapewnienie bezpiecznej i niezawodnej pracy europejskiego systemu przesyłowego - powiedziała Małgorzata Klawe.

ENTSO-E będzie działać w oparciu o mandat, jaki zapewni stała konsultacja z Komisją Europejską, regulatorami oraz innymi interesariuszami. Większe otwarcie na otoczenie pozwoli operatorom skoncentrować się na transparentnych celach oraz mówić jednym głosem w sprawach dotyczących wewnętrznego rynku energii elektrycznej.

Struktura ENTSO-E obejmuje trzy komitety, które będą prowadzić działalność z zakresu rozwoju i funkcjonowania systemu oraz rynku. W ramach każdego komitetu zostaną powołane grupy regionalne. Biuro ENTSO-E w Brukseli będzie zatrudniać kadrę ekspercką w pełnym wymiarze czasu.

Władzę nad ENTSO-E będzie sprawować walne zgromadzenie członków, które będzie się zbierać kilka razy w roku. Działania organizacji będzie koordynować zarząd ENTSO-E.

Po podpisaniu statutu stowarzyszenia, podczas pierwszego walnego zgromadzenia przewodniczącym ENTSO-E na dwuletnią kadencję został wybrany pan Daniel Dobbeni, prezes belgijskiego operatora Elia. Wiceprzewodniczącym stowarzyszenia został pan Jukka Ruusunen z Fingrid, prezesem zarządu - pan Graeme Steele z National Grid, wiceprezesem zarządu - pani Małgorzata Klawe z PSE Operator. Sekretarz generalny ENTSO-E zostanie nominowany w lutym 2009 roku.

Przewodniczący walnego zgromadzenia pan Dobbeni wyraził przekonanie, że władze stowarzyszenia zapewnią, że ENTSO-E do kwietnia 2009 roku rozpocznie działalność operacyjną i sprosta swoim wyzwaniom we współpracy z Komisją Europejską, regulatorami i innymi interesariuszami.

Prezesi operatorów elektroenergetycznych systemów przesyłowych zaproponowali władzom obecnych stowarzyszeń branżowych, tj.  ETSO (European Transmission System Operators), UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity), Nordel, UKTSOA (Wielka Brytania), BALTSO (kraje bałtyckie) oraz ATSOI (Irlandia i Irlandia Północna), przeniesie działalności tych organizacji do ENTSO-E oraz rozwiązanie dotychczasowych stowarzyszeń w przeciągu sześciu miesięcy.

Pani Małgorzata Klawe jest doradcą Zarządu PSE Operator S.A. Od ponad 18 lat odpowiada za prowadzenie współpracy międzynarodowej oraz wdrażanie strategicznych rozwiązań w polskim sektorze energetycznym. Była jednym z architektów integracji polskiego systemu elektroenergetycznego z systemem UCTE w 1995 roku. W latach 2003 – 2004 pełniła funkcję prezydenta grupy CENTREL. Od 2006 roku jest wiceprzewodniczącą UCTE. Małgorzata Klawe jest absolwentką Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, skończyła także podyplomowe studia z zarządzania w Szkole Głównej Handlowej.