Powrót

Opiniowanie „Instrukcja prekwalifikacji aparatów elektrycznych do stosowania na stacjach elektroenergetycznych w PSE S.A.”

14 grudnia 2018, 15:17

Opiniowanie „Instrukcja prekwalifikacji aparatów elektrycznych do stosowania na stacjach elektroenergetycznych w PSE S.A.”
W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych dokumentu „Instrukcja prekwalifikacji aparatów elektrycznych do stosowania na stacjach elektroenergetycznych w PSE S.A.”, zwracamy się do Dostawców aparatów elektrycznych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Udziału w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana „Instrukcja prekwalifikacji aparatów elektrycznych do stosowania na stacjach elektroenergetycznych w PSE S.A.” wraz z kartą uwag. Uzupełnioną kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 14.01.2019 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.