Powrót

Opiniowanie specyfikacji technicznej "Przewody rurowe"

27 lutego 2020, 15:06

Opiniowanie specyfikacji technicznej "Przewody rurowe"

W związku z aktualizacją przez Departament Standardów Technicznych Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „Przewody rurowe”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.

Udziału w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana specyfikacja techniczna wraz z kartą uwag oraz kwestionariuszem pytań. Uzupełnioną kartę uwag i odpowiedzi na kwestionariusz pytań prosimy przesłać najpóźniej do dnia 12.03.2020 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.