Powrót

Opiniowanie Standardowych Specyfikacji Technicznych

5 marca 2020, 12:56

Opiniowanie Standardowych Specyfikacji Technicznych
W związku z aktualizacją przez Departament Standardów Technicznych Standardowych Specyfikacji Technicznych pn. ”Przekładniki prądowe 400 kV, 220 kV, 110 kV”, „Przekładniki napięciowe 400 kV, 220 kV, 110 kV, indukcyjne i pojemnościowe”, oraz „Przekładniki kombinowane 400 kV, 220 kV, 110 kV”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowych dokumentów.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanych klauzul poufności, które zobowiązują recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostaną przesłane do Państwa opracowane Standardowe Specyfikacje Techniczne wraz z kartą uwag oraz kwestionariuszami pytań. Uzupełnioną kartę uwag i odpowiedzi na kwestionariusze pytań prosimy przesłać najpóźniej do dnia 20.03.2020 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.