Powrót

Oświadczenie Rady Nadzorczej z dnia 22 marca 2010 - godz. 19:00

22 marca 2010, 00:00

Oświadczenie Rady Nadzorczej z dnia 22 marca 2010 - godz. 19:00
Rada Nadzorcza PSE Operator S.A. informuje, iż Uchwałą nr 8/II/2010 z dnia 22 marca 2010r. podjęła decyzję o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania kandydatów na stanowiska:

1) Prezesa Zarządu, 2) Członka Zarządu ds. Majątkowych i Finansowych, 3) Członka Zarządu ds. Infrastruktury, 4) Członka Zarządu ds. Procesów Operacyjnych, 5) Członka Zarządu ds. Komunikacji Korporacyjnej Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., wszczętego na mocy Uchwały Rady Nadzorczej PSE Operator S.A. nr 2/II/2010 z dnia 18 lutego 2010r.

W związku z podjęciem tej uchwały oferty złożone przez kandydatów do dnia 22 marca 2010 r. zostaną odesłane pocztą kurierską, a oferty składane w dniu 23 marca 2010 r. nie będą przyjmowane.

W imieniu Rady Nadzorczej
Edward Słoma
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PSE Operator S.A.