Powrót

Planowana zmiana regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu Partnera Biznesowego

30 sierpnia 2021, 15:24

Planowana zmiana regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu Partnera Biznesowego
Zgodnie z pkt 16 Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu Partnera Biznesowego obowiązującego od 31 maja 2021 r. Operator Systemu Przesyłowego (OSP) z 30-dniowym wyprzedzeniem informuje o planowanej zmianie ww. Regulaminu.

Nowa treść Regulaminu:

  • została opublikowana na stronie internetowej OSP pod adresem: https://www.pse.pl/portal-partnera-biznesowego/regulamin,
  • zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej poszczególnych Administratorów Bezpieczeństwa Partnera Biznesowego (ABPB) oraz Użytkowników Portalu Partnera Biznesowego,
  • wprowadza nowe funkcjonalności, tj. możliwość składania wniosku o:
    • rejestrację Partnera Biznesowego w PPB i aktualizację jego danych,
    • nadanie lub zmianę uprawnień do pełnienia roli ABPB.

Partnerom Biznesowym OSP przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu. W przypadku braku skorzystania z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Partner Biznesowy staje się związany postanowieniami zmienionego regulaminu.

Informacja o dacie wejścia w życie ww. postanowień Regulaminu zostanie opublikowana w późniejszym terminie.

Ewentualne pytania dotyczące nowej wersji Regulaminu prosimy kierować na adres e-mail: ppb@pse.pl.