Powrót

Podpisanie umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A.

13 stycznia 2011, 00:00

Podpisanie umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A.
Dnia 13 stycznia 2011 roku w siedzibie PSE Operator S.A. nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przez PSE Operator S.A. i PGE Dystrybucja S.A. W chwili obecnej umowa ta jest największą umową przychodową PSE Operator S.A.

Podpisanie dokumentu jest konsekwencją połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) K.S.H., ośmiu Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o., PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o., PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o., PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A., PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o., PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o., PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o., PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego Dystrybucja Sp. z o.o.) wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.