Powrót

Połączenie elektroenergetyczne Polska–Litwa - Uroczyste rozpoczęcie prac budowlanych po stronie litewskiej

6 maja 2014, 00:00

Połączenie elektroenergetyczne Polska–Litwa - Uroczyste rozpoczęcie prac budowlanych po stronie litewskiej
5 maja 2014 w litewskim Alytus odbyła się uroczystość z okazji rozpoczęcia prac budowlanych linii elektroenergetycznej relacji Alytus - Granica RP. W uroczystości uczestniczyła Dalia Grybauskaite -Prezydent Litwy oraz Jaroslav Neverovič– Minister Energetyki Litwy, a także wicewojewoda podlaski – Wojciech Dzierzgowski oraz Henryk Majchrzak – Prezes Zarządu PSE i Cezary Szwed – Członek Zarządu PSE.

Obecnie litewski system przesyłowy nie jest połączony z systemem europejskim. Dzięki temu Projektowi nastąpi połączenie rynku europejskiego oraz rynków energii elektrycznej krajów bałtyckich (Litwy, Łotwy i  Estonii), co pozwoli na zamknięcie tzw. Pierścienia Bałtyckiego. Połączenie Polska – Litwa poprawi też bezpieczeństwo energetyczne Polski i Litwy oraz umożliwi eksport i import energii elektrycznej.

W ramach Połączenia, na terenie Litwy powstanie ponad pięćdziesiąt kilometrów linii (51 km) napowietrznej linii elektroenergetycznej od granicy RP do stacji Alytus. W stacji Alytus powstanie odpowiednia wstawka B-T-B, umożliwiająca połączenie ze sobą systemów przesyłu Polski i Litwy. Dodatkowo realizowana odpowiednia modernizacja całej stacji 330/110/10 Alytus. Prace budowlane na Litwie mają zakończyć się do końca 2015 roku.

Po stronie polskiej Projekt budowy mostu elektroenergetycznego Polska - Litwa obejmuje nie tylko zbudowanie linii ze stacji Ełk Bis do Granicy RP, która zostanie połączona z litewską  stacją Alytus. Równolegle, budowane i modernizowane są linie oraz stacje elektroenergetyczne na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W sumie, w ramach Projektu realizowanych jest 11  dużych inwestycji w infrastrukturę sieciową, dzięki którym zwiększy się również pewność zasilania centralnej i  północno-wschodniej Polski, a tym samym możliwości rozwoju gospodarczego:

  • 4 linie elektroenergetyczne 400 kV o łącznej długości ok. 400 km. W końcowej fazie realizacji znajduje się linia 400 kV Ostrołęka – Łomża – Narew o łącznej długości ok.  118  km. Zakończenie budowy tej linii planowane jest w  końcu IV kwartału 2014 r.
    Pozostałe inwestycje liniowe planuje się zakończyć do końca 2015 r.
  • 7 stacji elektroenergetycznych - 5 nowych i 2 modernizowane.
    Stacja Ołtarzew została już wybudowana i uruchomiona. 22 kwietnia br. odbyła się uroczystość otwarcia tej stacji z udziałem Janusza Piechocińskiego – wicepremiera, Ministra Gospodarki.
    Na pozostałych stacjach realizowane są zawansowane prace budowlane. Budowa SE Łomża i modernizacja SE Narew planowane do ukończenia w IV kwartale 2014. Pozostałe inwestycje stacyjne planuje się zakończyć w  okresie I-II kwartał 2015 r.

Łączną wartość wszystkich inwestycji wchodzących w skład Połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa wynosi ok. 1,8 mld zł

Projekt Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt wpisuje się w  cele priorytetu X  Programu, poprzez realizację zadań inwestycyjnych, które dążą do  zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, poprzez rozwój systemu przesyłowego energii elektrycznej.