Powrót

Polskie Sieci Elektroenergetyczne na XI Kongresie Nowego Przemysłu

13 października 2014, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne na XI Kongresie Nowego Przemysłu
„Polska droga do Wspólnoty Energetycznej Europy – solidarność energetyczna, wspólny rynek, polityka klimatyczna” to temat debaty otwierającej XI Kongres Nowego Przemysłu, w której uczestniczył Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE SA

Jaka jest polska wizja polityki energetycznej, jak wzmacniać polskie przesłanie Unii Energetycznej i  jaka rolę ma pełnić Polska na mapie energetycznej UE, to wiodące zagadnienia debaty inauguracyjnej.

O polityce klimatycznej i bezpieczeństwie energetycznym i efektywności dyskutowali:

  • prof. Jerzy Buzek, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego
  • Marcin Korolec, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej
  • Ireneusz Łazor – Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii SA
  • Henryk Majchrzak – Prezes Zarządu PSE SA
  • Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Lotos
  • Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA

W ocenie Prezesa Majchrzaka, dzięki nowym blokom, wybudowanym w nowych technologiach, m.in. w Jaworznie, Kozienicach i Opolu, sukcesywnie obniżana jest emisyjność elektrowni. Ważna jest także dywersyfikacja paliw i powstawanie bloków gazowych, dzięki czemu możliwe jest realizowanie celów klimatycznych w branży energetycznej.

W odniesieniu do OZE „Polska powinna mieć własną, przemyślaną strategię dla energetyki odnawialnej, zaplanowane rozwiązania służące do racjonalnego jej rozwoju. Należy też bardziej skierować się ku fotowoltaice i energetyce rozproszonej, bowiem w tym obszarze tkwi duży potencjał” – podkreślał w debacie Prezes PSE.

Wszyscy prelegenci zgodzili się, że należy inwestować w nowoczesne technologie, które w  przyszłości pozwolą pogodzić opłacalność produkcji energii z dbałością o środowisko naturalne.