Powrót

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy dla realizacji zadania pn. "Przebudowa odcinka linii napowietrznej 220 kV Morzyczyn – Police na linię kablową"

5 grudnia 2013, 09:38

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy dla realizacji zadania pn. "Przebudowa odcinka linii napowietrznej 220 kV Morzyczyn – Police na linię kablową"
4 grudnia 2013 r. PSE opublikowały ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na realizację przebudowy odcinka linii 220 kV Morzyczyn – Police w celu usunięcia kolizji z przebiegiem morskiego toru wodnego Świnoujście – Szczecin.

Uruchomienie procedury związanej z wyłonieniem firmy wykonawczej, to kolejny krok zmierzający do  realizacji zawartego w październiku br. porozumienia pomiędzy PSE SA i firmą BILFINFER CRIST OFFSHORE Sp. z o.o., która na terenie zakupionym od Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. realizuje ważną dla regionu inwestycję – budowę fabryki fundamentów do morskich elektrowni wiatrowych.

5 grudnia br. na terenie wyspy Gryfia w Szczecinie odbyła się uroczystość rozpoczęcia budowy fabryki, w której uczestniczył Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE SA. „Uwzględniając znaczenie tej inwestycji, dokładamy wszelkich starań, aby sprawnie przeprowadzić przebudowę linii i usunąć ograniczenia w transporcie ładunków wielkogabarytowych drogą wodną. Jestem przekonany, że usunięcie kolizji i umożliwienie przepływu tych ładunków będzie możliwe już na początku 2016 roku Jest to niezwykle istotne, zwłaszcza mając na uwadze niebagatelny wpływ nowej fabryki, która ma zapewnić około tysiąca nowych miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina i  całego województwa.” – podkreśla Prezes Majchrzak. „Ważnym aspektem inwestycji jest również to, że produkty powstałe w fabryce będą stanowić element budowy konkurencyjnego rynku odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza morskich farm wiatrowych” – dodaje Prezes PSE.

Szczecińska inwestycja jest jednym z istotnych elementów projektu, realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu poprzez MARS FIZ, mającego na celu odbudowę polskiego przemysłu stoczniowego.

W nowym zakładzie produkowane będą konstrukcje stalowe, stanowiące elementy fundamentów morskich wież wiatrowych (tzw. fundamenty kratownicowe), o wymiarach 32 m x 32 m x 70 m i wadze ok. 1000 ton każdy. Jeden z odcinków linii 220 kV Morzyczyn – Police przebiegający przez Odrę, w obecnym kształcie ogranicza możliwości wielkogabarytowego transportu po rzece. Jego przebudowa linii wyeliminuje tę kolizję.