Powrót

Stanowiska PSE S.A. w sprawie najważniejszych propozycji Komisji Europejskiej zawarte w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”

24 listopada 2017, 15:13

Stanowiska PSE S.A. w sprawie najważniejszych propozycji Komisji Europejskiej zawarte w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”

Podsumowanie stanowiska Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie propozycji modelu rynku energii elektrycznej, zawartej w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”

W opinii PSE do zachowania bezpieczeństwa i pewności dostaw energii oraz zapewnienia efektywności rynku energii elektrycznej niezbędne jest wprowadzenie w szczególności następujących zmian:

  1. Zastąpienia obecnej strefowej reprezentacji rynku (zonal market) reprezentacją węzłową (nodal market). Utrzymanie w procesach rynkowych uproszczonej, strefowej reprezentacji systemu skutkuje brakiem możliwości poprawnego uwzględnienia w tych procesach aspektów ekonomicznych oraz warunków bezpieczeństwa funkcjonowania systemów elektroenergetycznych.
  2. Zbudowania mechanizmu pozyskiwania energii elektrycznej i rezerw mocy w ramach zintegrowanego procesu. Pozyskiwanie energii elektrycznej oraz rezerw mocy w ramach oddzielnych procesów rynkowych skutkuje nieefektywnym wykorzystaniem zasobów systemu do realizacji dostaw energii elektrycznej do odbiorców.

Czytaj całe stanowisko...

 

Podsumowanie stanowiska Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie propozycji nowych zasad stosowania mechanizmów mocowych, zawartej w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”

W opinii PSE w propozycjach pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” („CEP”) Komisja Europejska faworyzuje model paneuropejskiego jednotowarowego rynku energii elektrycznej. Należy jednak zauważyć, że ceny energii elektrycznej przestały być efektywnym bodźcem stymulującym inwestycje w moce wytwórcze albo ich wycofania. Stało się tak w wyniku wykorzystania  do rozwoju OZE  mechanizmów wsparcia redukujących koszty stałe (przyczyniającego się do długookresowego spadku cen przy rosnącej ich zmienności), podejmowania decyzji regulacyjnych takich jak m.in.   uwzględnianie cen maksymalnych, a także z uwagi na niestabilność regulacji i niepewność otoczenia – w efekcie pojawił się problem z zapewnieniem wystarczalności generacji. Sposobem na zmniejszenie ryzyka niewystarczalności mocy wytwórczych są mechanizmy mocowe, a w szczególności rynek mocy. Regulacje KE nie powinny zatem stanowić barier do jego powstania i rozwoju.

Czytaj całe stanowisko...