Powrót

Próbna eksploatacja Portalu Wymiany Danych Planistycznych (PWDP) i Portalu Partnera Biznesowego (PPB)

18 listopada 2020, 14:54

Próbna eksploatacja Portalu Wymiany Danych Planistycznych (PWDP) i Portalu Partnera Biznesowego (PPB)
W związku z planowanym uruchomieniem od 1 stycznia 2021 r. wymiany danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE, Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje o próbnej eksploatacji dedykowanego do tego celu systemu informatycznego OSP składającego się z Portalu Wymiany Danych Planistycznych (PWDP) i Portalu Partnera Biznesowego (PPB).

Korzystanie z portalu PWDP będzie wymagać od podmiotów przekazujących dane do OSP zarejestrowania się jako partner biznesowy OSP w portalu PPB i uzyskania identyfikatora partnera biznesowego. Portal PPB, z wykorzystaniem bezpiecznego modułu uwierzytelniającego, będzie udostępniać reprezentantom partnerów biznesowych interfejs portalu PWDP służący do wymiany danych planistycznych obejmujących dane dotyczące prognozowanych mocy dyspozycyjnych i planowanej generacji mocy czynnej modułów wytwarzania energii.

W celu zapoznania się z funkcjonalnościami portali PPB i PWDP, OSP zaprasza Operatorów Systemów Dystrybucyjnych przyłączonych do sieci przesyłowej (OSDp) oraz podmioty posiadające moduły wytwarzania energii typu D do udziału w próbnej eksploatacji tych portali.

W tym celu OSP prosi ww. podmioty o zgłaszanie udziału w próbnej eksploatacji portali zgodnie z wytycznymi dotyczącymi rejestracji kont zawartymi w Podręczniku Użytkownika Portalu Partnera Biznesowego oraz z uwzględnieniem poniższego harmonogramu:

  • 18 – 23 listopada br.: zgłaszanie się Administratorów Bezpieczeństwa Partnera Biznesowego (ABPB) w PPB oraz zgłaszanie przez ABPB użytkowników PWDP do udziału w próbnej eksploatacji.
  • 23 – 25 listopada br.: tworzenie przez OSP kont oraz nadawanie uprawnień w PPB oraz PWDP.
  • 26 listopada – 8 grudnia br.: próbna eksploatacja portali PPB/PWDP przez ABPB oraz użytkowników PWDP zgodnie z planem testów dostępnym pod adresem: https://www.pse.pl/portal-partnera-biznesowego/regulamin.

Informacje oraz dokumenty związane z funkcjonowaniem portalu PPB są dostępne na stronie internetowej OSP pod adresem: https://www.pse.pl/portal-partnera-biznesowego/regulamin.

Specyfikację zakresu i formatów danych planistycznych wymienianych przez portal PWDP zawiera dokument: Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych – wersja 3.0, dostępny na stronie internetowej OSP pod adresem: https://www.pse.pl/dokumenty w zakładkach: Dokumenty, instrukcje procedury związane z systemami SOWE, WIRE, SMPP, SCADA i SWI-RT / Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych.

Data produkcyjnego uruchomienia portali PPB i PWDP zostanie przekazana w odrębnym ogłoszeniu.

W przypadku ewentualnych pytań dotyczących próbnej eksploatacji oraz funkcjonowania portali, prosimy kierować je na adresy e-mail: