Powrót

Projekt MARI – konsultacje wariantów rozwiązań dot. wymiany energii bilansującej z rezerwy wtórnej aktywowanej w trybie ręcznym

21 listopada 2017, 16:12

Projekt MARI – konsultacje wariantów rozwiązań dot. wymiany energii bilansującej z rezerwy wtórnej aktywowanej w trybie ręcznym
Projekt MARI (ang. Manual Activated Reserve Initiative) jest inicjatywą wynikającą z Wytycznych dotyczących bilansowania (ang. Guideline on Electricity Balancing), których opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest obecnie oczekiwane.

Inicjatywa ma na celu zaprojektowanie i wdrożenie europejskiej platformy do wymiany pomiędzy obszarami regulacyjnymi energii bilansującej pochodzącej z zasobów świadczących usługę rezerwy wtórnej aktywowanej w tzw. trybie ręcznym (ang. Frequency Restoration Reserve with manual activation – mFRR).

Projekt jest prowadzony przez operatorów systemów przesyłowych elektroenergetycznych (OSP), którzy przystąpili do inicjatywy MARI, przy czym w ramach ENTSO-E projekt uzyskał status projektu implementacyjnego Wytycznych dotyczących bilansowania w zakresie wdrożenia europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z mFRR.

Zakres konsultacji

Europejscy OSP uczestniczący w Projekcie MARI, w ramach niniejszych konsultacji, przedstawiają różne warianty rozwiązań dla europejskiej platformy mFRR, jednocześnie oczekując od interesariuszy i uczestników rynku opinii dotyczących przedstawionych propozycji. Przekazane w ramach konsultacji opinie będą wykorzystane w toku dalszych prac, mających na celu opracowanie projektu szczegółowego platformy do wymiany energii bilansującej z mFRR.

Okres konsultacji

Od 21 listopada do 20 grudnia 2017 roku.

PSE S.A. uczestniczą w Projekcie MARI i niniejszym zachęca interesariuszy i uczestników rynku do udziału w konsultacjach. Informacje dotyczące konsultacji oraz materiał konsultacyjny są dostępne pod następującym linkiem:

https://consultations.entsoe.eu/markets/mari-first-consultation-call-for-input/