Powrót

PSE członkiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu

28 marca 2019, 10:57

PSE członkiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Polskie Sieci Elektroenergetyczne 28 marca zostały członkiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To największa i najstarsza polska organizacja pozarządowa kompleksowo zajmująca się CSR i zrównoważonym rozwojem.

– PSE od lat przyczyniają się do rozwoju kraju i społeczeństwa, stosując w  praktyce zasady odpowiedzialnego biznesu. Dzięki członkostwu w FOB będziemy mogli robić to jeszcze lepiej – powiedziała w czasie odbierania dyplomu członka FOB Ada Konczalska, dyrektor Departamentu Komunikacji PSE. Współpraca z Forum pozwoli PSE na rozwijanie możliwości dialogu z szerokim gronem partnerów, zarówno biznesowych, jak i społecznych.

Strategia biznesowa PSE uwzględnia ideę zrównoważonego rozwoju i CSR, spółka wspiera także realizację globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju (The Sustainable Development Goals, SDG). To pokazuje, jak ważne dla PSE jest odpowiedzialne prowadzenie działalności i dbanie o pozytywny wpływ spółki na środowisko naturalne, społeczeństwo i gospodarkę. Spółka została za to doceniona – w 2015,2016 i 2017 roku otrzymała Listki CSR „Polityki”, odpowiednio dwa srebrne i złoty.

PSE od lat doskonali także sposób raportowania o swojej działalności. W 2018 roku jako pierwsza polska spółka z branży energetycznej opublikowała raport wpływu, w którym zmierzono wpływ spółki na krajową gospodarkę. Raport jest dostępny pod adresem http://raport.pse.pl.

- Serdecznie dziękuję wszystkim działającym na rzecz rozwoju CSR, firmom i organizacjom należącym do Programu Partnerstwa. Tym, którzy są z nami od lat i tym, którzy właśnie do Forum dołączają. To liderzy swoich branż, otwarci na dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami . W 2019 w tym gronie witamy firmę Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., już od lat angażującej się w obszar zrównoważonego rozwoju, firmy wyjątkowej, strażnika rynku energii w Polsce - mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

FOB powstało w 2000 roku i ma status organizacji pożytku publicznego. Prowadzi działania umożliwiające dialog i wymianę doświadczeń w zakresie odpowiedzialnego biznesu i  zrównoważonego rozwoju pomiędzy firmami, przedstawicielami władz publicznych, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem akademickim. Zrzesza niemal 60 firm z różnych sektorów gospodarki.