Powrót

PSE Operator otrzyma dofinansowanie na budowę stacji Stanisławów

2 stycznia 2013, 00:00

PSE Operator otrzyma dofinansowanie na budowę stacji Stanisławów
31 grudnia 2012 roku PSE Operator podpisał z Instytutem Nafty i Gazu umowę o dofinansowanie projektu "Budowa stacji Stanisławów – część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podpisanie umowy to efekt pozytywnej decyzji wydanej przez Komisję Europejską 19 grudnia 2012 w sprawie pomocy publicznej dla spółki na budowę stacji Stanisławów.

Szacunkowa wartość projektu wynosi ponad 75 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to 34 mln zł.

- Umowa o dofinansowanie budowy stacji Stanisławów jest już czwartą, którą podpisaliśmy w ramach „Połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa”. Jest to kolejny krok przybliżający nas do realizacji tego strategicznego projektu – powiedział Henryk Majchrzak, prezes zarządu PSE Operator po podpisaniu dokumentu.

PSE Operator dotychczas zawarł trzy umowy o dofinansowanie w ramach „Połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa”, które dotyczą:

  • budowy stacji 400/220/110 kV Ołtarzew,
  • budowy linii Ostrołęka – Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew
  • budowy linii Miłosna – Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów.

Dla dwóch z ww. projektów Komisja Europejska także wydała decyzje potwierdzające przyznanie wkładu finansowego, w wysokości 116 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko dla budowy stacji Ołtarzew oraz 256 mln zł dla projektu budowy linii Ostrołęka – Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew.

Projekt Polska – Litwa realizowany jest w dwóch etapach. W ramach pierwszego etapu (perspektywa finansowa 2007 - 2013) zostanie zrealizowanych 11 inwestycji, które zgrupowane zostały w 6 wniosków o dofinansowanie.

Projekt połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa został uznany za jeden z priorytetowych w Unii Europejskiej i umieszczony na liście projektów o kluczowym znaczeniu dla rozwoju europejskiego rynku energii elektrycznej. Połączenie międzysystemowe pomiędzy Polską i Litwą, pozwoli na domknięcie tzw. elektroenergetycznego Pierścienia Bałtyckiego, ma również kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego północno-wschodniej Polski.