Powrót

PSE Operator podpisał list intencyjny z władzami województwa warmińsko-mazurskiego

31 maja 2011, 15:17

PSE Operator podpisał list intencyjny z władzami województwa warmińsko-mazurskiego
31 maja w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie PSE Operator podpisał wraz z przedstawicielami administracji rządowej oraz władzami samorządowymi Warmii i Mazur list intencyjny dotyczący budowy elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

List podpisali prezes zarządu PSE Operator Henryk Majchrzak, wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski, zarząd województwa warmińsko-mazurskiego reprezentowany przez wicemarszałka województwa Jarosława Słomę oraz członka zarządu województwa Witolda Wróblewskiego, a także starostowie powiatów ełckiego i oleckiego, Prezydent Miasta Ełk oraz wójtowie 5 gmin, na terenie których przewidziano te inwestycje.

Przedstawiciele administracji rządowej i władz samorządowych Warmii i Mazur zdecydowali się na podpisanie Listu Intencyjnego, w którym wyrażają wolę zrealizowania inwestycji celu publicznego. Przedmiotem Listu jest określenie podstawowych zasad współpracy władz województwa z inwestorem. Szczególną wagę strony przywiązują do rzetelnego informowania o prowadzonych inwestycjach, niezbędnego dla uzyskania akceptacji społecznej. Uzgodniono prowadzenie cyklicznych spotkań koordynacyjnych oraz wskazano imiennie osoby odpowiedzialne za współpracę.

Województwo warmińsko-mazurskie, szczególnie we wschodniej jego części, wymaga znaczących inwestycji w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej. Brak zamkniętej sieci przesyłowej i możliwości wielostronnego zasilania w przypadku awarii stanowi realną groźbę utraty dostaw energii elektrycznej na terenie województwa. W celu zapobieżenia tak niekorzystnym wydarzeniom i zminimalizowania ryzyka awarii, w ciągu najbliższych pięciu lat, zaplanowano budowę dwóch linii przesyłowych 400 kV Łomża – Ełk i Ełk – granica RP w kierunku na Alytus na Litwie oraz rozbudowę stacji 220/110 kV Ełk o rozdzielnię 400 kV.

Powyższe inwestycje infrastrukturalne sprzyjać będą zrównoważonemu rozwojowi wszystkich gmin i powiatów, poprawią zaopatrzenie w energię elektryczną mieszkańców i wszystkich jej odbiorców we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Stworzą także korzystne warunki do realizacji nowych inwestycji we wschodniej części województwa warmińsko - mazurskiego. Inwestycje te są elementem rozbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w północno-wschodniej Polsce, są one także częścią połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa, które dofinansowane jest w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowiska” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.