Powrót

PSE podpisały umowy na świadczenie usługi DSR na 2020 rok

29 listopada 2019, 14:08

PSE podpisały umowy na świadczenie usługi DSR na 2020 rok
W wyniku przeprowadzonych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne dwóch postępowań przetargowych czterech wykonawców będzie świadczyło usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP w 2020 roku - zarówno w ramach programu Bieżącego, jak również programu Bieżącego Uproszczonego.

Usługę redukcji zapotrzebowania na moc na polecenie OSP, w okresie od 1.01.2020 do  31.12.2020  r., w programach Bieżącym i Bieżącym Uproszczonym, będą świadczyć cztery firmy: Enspirion Sp. z o.o., Enel X Polska Sp. z o.o., TAURON Polska Energia S.A. oraz Lerta Sp. z o.o. Informacja o złożonych ofertach i zaoferowanych cenach dostępna jest na platformie zakupowej PSE, pod adresem https://przetargi.pse.pl/.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego na obszarze Rzeczpospolitej Polski realizują zadania wynikające z ustawy - Prawo energetyczne. Podstawowym obowiązkiem OSP jest zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, a także zakup usług systemowych niezbędnych do  prawidłowego funkcjonowania i niezawodności pracy tego systemu. Jednym z narzędzi służących PSE do realizacji wskazanych w ustawie zadań są tzw. usługi DSR, czyli usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP polegające na zmniejszeniu poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej w  wybranych godzinach. Dzięki pozyskaniu wykonawców tych usług zwiększy się pewność zasilania odbiorców i wzrośnie możliwość uniknięcia ewentualnych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (stopnie zasilania) w sytuacjach niedoboru mocy w systemie. Ponadto, podmioty świadczący usługę DSR zyskały możliwość uzyskania dodatkowych przychodów.