Powrót

PSE uczestnikiem projektu OneNet

7 grudnia 2020, 14:32

PSE uczestnikiem projektu OneNet
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zostały jednym z uczestników międzynarodowego projektu „One Network for Europe” (OneNet), którego celem jest rozwijanie zasobów elastyczności na potrzeby zarządzania systemem elektroenergetycznym. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie z unijnego programu Horizon 2020.

Zmiany w sposobie funkcjonowania rynków energii, rosnący udział odnawialnych źródeł energii oraz aktywizacja odbiorców końcowych wpływają na sposób zarządzania systemami elektroenergetycznymi. Dla realizacji zadań operatorów systemów dystrybucyjnych i operatorów systemów przesyłowych kluczowe staje się wykorzystywanie zasobów elastyczności jako alternatywy dla rozbudowy sieci elektroenergetycznych oraz „konwencjonalnego” zarządzania pracą sieci. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie https://onenet-project.eu/.

Niższe koszty dzięki elastyczności

OneNet jest projektem demonstracyjnym w zakresie testowania rynkowego podejścia do budowania elastycznej sieci elektroenergetycznej poprzez świadczenie usług na rzecz OSD i OSP przez odbiorców i rozproszonych wytwórców oraz ich agregatorów. Testowane będą różne działania, które mogą być wykorzystane przez operatorów – zarówno OSD jak i OSP – do oddziaływania na sieć elektroenergetyczną w celu dostosowania sposobu jej pracy do zmieniających się warunków sieciowych i bilansowych. Nabywanie tego rodzaju usług może stanowić alternatywę dla dotychczas stosowanych przez operatorów działań, w części przypadków pozwalając osiągnąć określony efekt przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i zarekomendowanie rozwiązań oraz mechanizmów, które umożliwią w przyszłości wykorzystanie zasobów elastyczności.

Kluczowym dla projektu elementem są testy rozwiązań opracowanych w ramach wdrożeń demonstracyjnych. Będą one polegać na implementacji platform informatycznych, wykorzystywanych przez uczestników rynku do świadczenia usług, które w razie potrzeb nabywane będą przez operatorów. Jeden z takich obszarów powstanie w Polsce.

W projekcie biorą udział przedstawiciele zarówno europejskich operatorów systemów przesyłowych, dystrybucyjnych, dostawców technologii, jak i jednostki badawcze i naukowe, a za koordynację prac odpowiada Fraunhofer Institute for Applied Information Technology FIT.

Budowa polskiego obszaru demonstracyjnego będzie realizowana przez konsorcjum polskich firm, w skład którego wchodzą:

  • ENERGA-OPERATOR S.A. – OSD oraz lider polskiego obszaru demonstracyjnego,
  • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - OSP,
  • Enspirion Sp. z o.o.- Agregator,
  • PSE Innowacje Sp. z o.o. – jednostka badawcza,
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych - jednostka badawcza,
  • Transition Technologies S.A. – dostawca rozwiązań informatycznych.

Łączny budżet projektu wynosi ponad 28 mln euro, a  wartość dofinansowania z programu Horizon 2020 to blisko 22 mln euro. Realizacja projektu przewidziana jest na 36 miesięcy. Budżet na realizację działań przez polskich partnerów wynosi 1,4 mln euro.

 

 


Informacje ogólne: Projekt OneNet jest częścią otwartego naboru Komisji Europejskiej w ramach programu ramowego Horyzont 2020: BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY | Call ID: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 LC-SC3-ES-5-2018-2020

Potwierdzenie: Projekt ten otrzymał dofinansowanie z programu badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 Unii Europejskiej w ramach umowy o grant nr 957739.