Powrót

Publikacja aktualizacji instrukcji złożenia wniosku o certyfikację do aukcji dodatkowych

19 listopada 2020, 15:51

Publikacja aktualizacji instrukcji złożenia wniosku o certyfikację do aukcji dodatkowych
PSE S.A. dokonały aktualizacji dokumentu pn.: "Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Proces certyfikacji do aukcji dodatkowych".

W zaktualizowanym dokumencie dodano opis złożenia wniosku poprzez opcję „Utworzenie jednostki rynku mocy uprzednio certyfikowanej”, która umożliwia złożenie wniosku na podstawie wniosku o certyfikację do aukcji dodatkowych z roku poprzedniego.

Dokument dostępny jest pod adresem:  https://www.pse.pl/certyfikacja-do-aukcji.