Powrót

Publikacja narzędzia umożliwiającego obliczenie wielkości mocy dostarczonej do systemu

11 marca 2021, 15:58

Publikacja narzędzia umożliwiającego obliczenie wielkości mocy dostarczonej do systemu
PSE S.A. opublikowały narzędzie umożliwiające obliczenie wielkości mocy dostarczonej do systemu przez jednostkę fizyczną z wykorzystaniem danych pomiarowo-rozliczeniowych wszystkich MD/PPE tworzących jej kompletny układ zasilania.

Plik w formacie .xlsx zawiera następujące sekcje:

  • instrukcję - wskazującą sposób wypełniania danymi pomiarowymi poszczególnych arkuszy pliku,
  • cześć obliczeniową – prezentującą wynik końcowy oraz wyniki cząstkowe wielkości mocy dostarczonej do systemu. Obliczenia zostały wykonane zgodnie z pkt. 16.4 regulaminu rynku mocy,
  • wprowadzania danych – obejmującą arkusze, gdzie należy umieścić odpowiednie dane pomiarowo-rozliczeniowe dotyczące MD/PPE tworzących kompletny układ zasilania jednostki fizycznej.

Dodatkowo przygotowany został przykład wykorzystania powyższego pliku do obliczenia wielkości mocy dostarczonej do systemu przez jednostkę fizyczną, wchodzącą w skład układu blokowego trzech jednostek fizycznych.

Pliki dostępne są pod adresem: https://www.pse.pl/rynek-mocy-instrukcje-uzytkownika oraz poniżej: