Powrót

Raport z realizacji Programu Zgodności

30 maja 2006, 00:00

Raport z realizacji Programu Zgodności
Inormujemy, że został opublikowany Raport z realizacji Programu Zgodności za rok 2005.Raport ten został przyjęty przez Zarząd PSE-Operator S.A. w dniu 17 marca 2006 (uchwała 69/21/2006) oraz został przesłany do Urzędu Regulacji Energetyki. URE opublikował raport w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki, Nr 14 (480) z dnia 31 marca 2006.