Powrót

Rok od uruchomienia systemu XBID

13 czerwca 2019, 09:43

Rok od uruchomienia systemu XBID
XBID został uruchomiony 12 czerwca 2018 r., łącząc 12 obszarów rynkowych w ramach europejskiego jednolitego mechanizmu łączenia rynków dnia bieżącego (intra-day). Wdrożenie mechanizmu XBID na połączeniach transgranicznych w kolejnych siedmiu krajach – w tym w Polsce – jest przewidywane w IV kwartale 2019 r.

Projekt XBID jest prowadzony wspólnie przez europejskich Operatorów Systemów Przesyłowych i NEMO (wyznaczeni operatorzy rynku energii). Mechanizm XBID umożliwia uczestnikom rynku zawieranie transakcji na rynku dnia bieżącego w trybie handlu ciągłego w obszarze całej Europy, do 1 godziny przed czasem dostawy energii elektrycznej. Transakcje mogą dotyczyć zarówno wymiany wewnątrz danego obszaru rynkowego, jak i wymiany transgranicznej, w  ramach dostępnych międzyobszarowych zdolności przesyłowych. Możliwość zmiany pozycji handlowej z krótkim wyprzedzeniem czasowym przed dostawą ma szczególne znaczenie dla  podmiotów zarządzających portfelami charakteryzującymi się dużą zmiennością zapotrzebowania lub generacji, np. OZE.

W związku z prowadzeniem prac nad wdrożeniem mechanizmu XBID w Polsce, w najbliższym czasie Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozpoczną aktualizowanie IRiESP, celem uwzględnienia w niej zasad dotyczących funkcjonowania XBID.

Pełna treść komunikatu przygotowanego w ramach Projektu XBID jest dostępna jest w załączeniu.