Powrót

Rozpoczęcie procesu konsultacji zmian IRiESP

4 maja 2012, 00:00

Rozpoczęcie procesu konsultacji zmian IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego, informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP –Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi oraz projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2012 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieciUprzejmie informujemy, że PSE Operator S.A. wykonujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), planuje wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP). W związku z planowanymi zmianami IRiESP opracowano następujące projekty Kart aktualizacji:

a) nr CB/3/2012 w zakresie zmiany IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi;
b) nr CK/1/2012 w zakresie zmiany IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Projekty Kart aktualizacji, o których mowa w lit. a) - b) zostały w dniu 4 maja 2012 r. zamieszone na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl. Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) informuje o:

  • publicznym dostępie do Kart aktualizacji, o których mowa w lit. a) - b);
  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 18 maja 2012 r.;
  • adresie poczty elektronicznej - instrukcja@pse-operator.pl oraz numerze faksu – (22) 242 2192 pod które należy doręczać uwagi.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag, odpowiednio co do zakresu projektu Karty aktualizacji IRiESP na:

  • Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/3/2012 w zakresie zmiany IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, lub
  • Formularz  zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2012 w zakresie zmiany IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl.