Powrót

Spotkanie informacyjne dotyczące zmian zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego

21 maja 2020, 14:41

Spotkanie informacyjne dotyczące zmian zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące zmian zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego. Spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym 28 maja 2020 r., w godzinach od 11:00 do 13:00. Zgłoszenia udziału w spotkaniu należy dokonywać poprzez formularz rejestracyjny załączony do niniejszego komunikatu w formie linku.

Szanowni Państwo,
w związku z bardzo dużym zainteresowaniem spotkaniem konsultacyjnym oraz wyczerpaniem się limitu uczestników w narzędziu do webinarów, PSE podjęły decyzję o równoległym transmitowaniu na żywo spotkania na firmowym kanale YouTube. Dostęp do transmisji będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a nagranie zostanie później udostępnione na naszej stronie internetowej.

 

7 listopada 2019 r. PSE zaprezentowały koncepcję zmian zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego w Polsce („Koncepcja zmian RB”), planowanych do wdrożenia z dniem 18 grudnia 2020 r. Prezentacja Koncepcji zmian RB zapoczątkowała konsultacje tych zmian poprzedzające opracowanie i przedłożenie do konsultacji publicznych zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej oraz Warunków dotyczących Bilansowania.

Na skutek pandemii COVID-19 wystąpiły istotne zakłócenia w realizacji prac projektowo-wdrożeniowych. Harmonogram tych prac jeszcze przed wystąpieniem zakłóceń był napięty i złożony, z uwagi na zakres prac oraz konieczność ich skoordynowania z wszystkimi podmiotami rynkowymi. Na podstawie oceny zaawansowania prac oraz biorąc pod uwagę utrudnione uwarunkowania ich realizacji w najbliższej przyszłości, co potwierdzają informacje przekazywane do PSE przez uczestników rynku, dotrzymanie pierwotnie planowanego zakresu i terminu wdrożenia zmian na rynku bilansującym nie jest obecnie możliwe. Dlatego też dokonana została reorganizacja prac polegająca na etapowym wdrażaniu Koncepcji zmian RB. Jej celem jest wyeliminowanie ryzyk, które materializowałyby się w postaci braku przygotowania wszystkich podmiotów rynkowych do działania według nowych zasad lub niepewności odnośnie do otoczenia prawno-regulacyjnego podczas kontraktacji na okres po 1 stycznia 2021 roku.

W trakcie przedmiotowego spotkania zostanie przedstawiony zaktualizowany zakres i harmonogram wdrażania Koncepcji zmian RB.

Nagranie wideo ze spotkania zostanie udostępnione kilka dni po spotkaniu na kanale PSE w serwisie YouTube.

AGENDA SPOTKANIA
11.00 - 11.10 – powitanie uczestników
11.10 - 12.00 – zaktualizowany zakres i harmonogram wdrażania zmian RB
12.00 - 12.50 – sesja pytań i odpowiedzi
12.50 - 13.00 – podsumowanie

ZAPISY
Limit miejsc został wyczerpany. Osoby które zarejestrowały się na spotkanie powinny otrzymać maila z danymi do dołączenia się na spotkanie. Pozostałe osoby zachęcamy do oglądania transmisji na żywo na kanale PSE w serwisie YouTube.

JAK DOŁĄCZYĆ DO SPOTKANIA
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego powinni Państwo otrzymać automatyczną wiadomość z linkiem do wydarzenia. Aby dołączyć do spotkania należy w dniu webinaru kliknąć w link lub przycisk „dołącz”. Zostaną Państwo automatycznie przekierowani na stronę wydarzenia. Po wpisaniu swojego imienia oraz numeru token z maila potwierdzającego rejestrację, dołączą Państwo do spotkania.
Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge. Więcej informacji jak dołączyć do spotkania znajdziesz TUTAJ.

KONTAKT
Pytania organizacyjne prosimy kierować na adres: pse@pse.pl.