Powrót

Spotkanie konsultacyjne dotyczące koncepcji zmian zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego

28 października 2019, 14:16

Spotkanie konsultacyjne dotyczące koncepcji zmian zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zapraszają na spotkanie konsultacyjne zmian zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego, planowanych do wdrożenia z początkiem 2021 roku. Spotkanie odbędzie się 7 listopada 2019 r., w godzinach od 11.00 do 15.00, w siedzibie PSE w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165. Zapisy na spotkanie odbywały się poprzez formularz rejestracyjny. Ze względu na wyczerpanie liczby miejsc zapisy zostały zamknięte.

Nowe regulacje w obszarze funkcjonowania rynków energii elektrycznej i usług systemowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r., trwające w Europie prace nad wdrożeniem III pakietu energetycznego, w szczególności Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania, oraz zobowiązania Polski wynikające z procesu notyfikacji przez Komisję Europejską wdrożenia rynku mocy, zawarte w pkt 16 decyzji SA.46100 z dn. 7 lutego 2018 r., skutkują potrzebą dostosowania zasad funkcjonowania krajowego Rynku Bilansującego do nowych uwarunkowań. Polskie Sieci Elektroenergetyczne opracowały koncepcję zmian zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego (dalej nazywaną również „Koncepcja zmian RB”), obejmującą swoim zakresem rozwiązania wynikające z nowych regulacji prawnych oraz rozwiązania wspierające wdrożenie tych regulacji. Przedmiotowa koncepcja zostanie zaprezentowana podczas spotkania 7 listopada 2019 r.

Organizowane spotkanie dot. Koncepcji zmian RB stanowi pierwszy etap konsultacji zmian zasad funkcjonowania krajowego Rynku Bilansującego. Zebrane w tym etapie uwagi uczestników rynku zostaną wzięte pod uwagę podczas opracowywania zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej oraz Warunków dotyczących Bilansowania. Po ich opracowaniu zostaną przeprowadzone publiczne konsultacje tych dokumentów, zgodnie z wymaganiami w tym zakresie określonymi w regulacjach prawnych.

Nagranie wideo ze spotkania konsultacyjnego zostanie udostępnione kilka dni po  spotkaniu na kanale PSE w serwisie YouTube.

AGENDA SPOTKANIA

11.00 -  11.10  – powitanie uczestników
11.10 -  14.00  – prezentacja Koncepcji zmian RB
14.00 -  14.15  – przerwa
14.15 -  14.45  – sesja pytań i odpowiedzi
14.45 -  15.00  – podsumowanie

ZAPISY

Ze względu na wyczerpanie liczby miejsc zapisy na spotkanie zostały zamknięte.

DOJAZD

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych na terenie siedziby PSE, zachęcamy do korzystania z komunikacji miejskiej. Można skorzystać z autobusów 710, 724 lub 742, dojeżdżających ze stacji metra Kabaty do przystanku Warszawska, znajdującego się bezpośrednio przed wejściem do siedziby PSE. Na tym samym przystanku zatrzymują się także autobusy 139, 200 i 251 jadące ze stacji metra Wilanowska.

Osoby planujące przyjechać na spotkanie samochodami proszone są o zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu do zapisów oraz podanie numeru rejestracyjnego auta.

KONTAKT

Pytania organizacyjne prosimy kierować na adres: pse@pse.pl.