Powrót

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej

8 sierpnia 2014, 12:59

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej.